ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ SWEDENCARE

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων («πολιτική απορρήτου») εξηγεί πώς η Swedencare AB («Swedencare», «εμείς» ή «εμείς») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Swedencare ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο μαζί μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει επίσης ποια δικαιώματα έχετε απέναντί ​​μας και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@swedencare.co.uk Η Swedencare είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. ) 2016/679 («GDPR»). Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτή την πολιτική απορρήτου στο σύνολό της για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να σας ταυτοποιήσει, όπως το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Επεξεργασία σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία σε προσωπικά δεδομένα, όπως η χρήση, η συλλογή και η οργάνωση προσωπικών δεδομένων.πριν

Όνομα εταιρείας: Swedencare AB
Αριθμός εγγραφής: 556470-3790
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σοφούλη 27 Πυλαία Θεσσαλονίκης 55535 Σουηδία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, καθώς και προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να μας παρέχετε άμεσα ή έμμεσα τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Κατηγορία προσωπικών δεδομένων             Τύπος προσωπικών δεδομένων 
Δεδομένα ταυτοποίησης                           Όνομα, γενέθλια, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.
Δεδομένα επικοινωνίας                                    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση τιμολογίου, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.
Στοιχεία πληρωμής                     Στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας κ.λπ.
Διαδικτυακά αναγνωριστικά                             Διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, κ.λπ.
Δεδομένα συμπεριφοράς                             Ιστορικό αγορών, δεδομένα χαρτών θερμότητας ιστότοπου κ.λπ.

Στους παρακάτω πίνακες, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

1. τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία,
2. τους τύπους προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό και εάν αυτά τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από εσάς ή από τρίτο μέρος,
3. ποια νομική βάση έχουμε βάσει του GDPR για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς,
4. και τι περίοδο διατήρησης έχουμε για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας, δηλαδή μετά από πόσο καιρό η Swedencare διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα για κάθε αντίστοιχο σκοπό.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή οποιουδήποτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας, θα συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας, να χειριστούμε τα αιτήματά σας ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας.

Σκοπός 

Όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών μας μέσω τηλεφώνου ή e-mail, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας βοηθήσουμε στο θέμα της υποστήριξης πελατών .
Προσωπικά δεδομένα
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας
Νομική βάση για την επεξεργασία (‘γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα επεξεργασίας’) br />Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (β) GDPR. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να σας βοηθήσουμε με το θέμα της υποστήριξης πελατών, εκτελώντας έτσι το μέρος της σύμβασης στο οποίο συμμετέχετε.
Περίοδος διατήρησης
Προκειμένου για να εκτελέσει το μέρος της σύμβασης στο οποίο συμμετέχετε, η Swedencare θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας για τρία (3) χρόνια, μετά τα οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.


Σκοπός 

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας ή/και να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας.
Προσωπικά. δεδομένα
Δεδομένα αναγνώρισης, δεδομένα επικοινωνίας
Νομική βάση για την επεξεργασία (‘γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα επεξεργασίας’)
Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας ή/και να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.
Περίοδος διατήρησης
Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τρία (3) έτη , μετά την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Όταν κάνετε αγορές από εμάς, θα συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας και να σας στείλουμε ένα τιμολόγιο.

Σκοπός
Όταν αγοράζετε προϊόντα από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας και να σας στείλουμε ένα τιμολόγιο.
Προσωπικά δεδομένα
Δεδομένα αναγνώρισης, δεδομένα επικοινωνίας, διαδικτυακά αναγνωριστικά, στοιχεία πληρωμής  
Νομική βάση για την επεξεργασία (‘γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα επεξεργασίας’)
< /strong>Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (β) GDPR. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας,
εκτελώντας έτσι το μέρος της σύμβασης στο οποίο συμμετέχετε.
Περίοδος διατήρησης
Προκειμένου να εκτελέσει το μέρος της σύμβασης στο οποίο συμμετέχετε, η Swedencare θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας για τρία (3) χρόνια, μετά τα οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως. Στο βαθμό που τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Σουηδικό Νόμο περί Λογιστικής (1999:1078) (Sw: Bokföringslag (1999:1078), η Swedencare θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα για επτά (7) έτη μετά την ενοποίηση αυτής της λογιστικής.

Όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, το Swedencare θα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Το Swedencare χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον ιστότοπό μας προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie στην πολιτική cookie.

Σκοπός
Όταν αλληλεπιδράτε ή χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο τον ιστότοπό μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας.
Προσωπικά δεδομένα
Δεδομένα αναγνώρισης, δεδομένα επικοινωνίας, διαδικτυακά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς
Νομική βάση για την επεξεργασία (‘γιατί την απαραίτητη δραστηριότητα επεξεργασίας’)
Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.
Περίοδος διατήρησης
Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες , μετά την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας κοινοποιήσουμε σχετικές πληροφορίες και μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα που έχετε αγοράσει προηγουμένως ή παρόμοια προϊόντα που πουλάμε τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση

Όταν κάνετε αίτηση για εργασία μαζί μας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτησή σας για εργασία

Σκοπός
Εάν κάνετε αίτηση για εργασία μαζί μας , θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτησή σας.
Προσωπικά δεδομένα
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας
Νομική βάση για την επεξεργασία ( ‘γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα επεξεργασίας’)
Βασίζουμε την επεξεργασία στο άρθρο 6.1 (στ) GDPR. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για εργασία μαζί μας, έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτησή σας και να πραγματοποιήσουμε τυχόν συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν. Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.
Περίοδος διατήρησης
Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τρεις (3) μήνες , μετά την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ από το swedencare

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του GDPR. Αυτά τα δικαιώματα παρατίθενται παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω στην ενότητα 1 αυτής της πολιτικής απορρήτου.

4.1. Δικαίωμα στην ενημέρωση

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Swedencare επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες παρέχονται μέσω αυτής της πολιτικής απορρήτου σε σχέση με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων και είναι πάντα διαθέσιμες στον ιστότοπό μας se.swedencare.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που επηρεάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και υπάρχει κίνδυνος π.χ. απάτη ή κλοπή ταυτότητας. Θα σας κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας μέσω e-mail.

4.2. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μια περίληψη των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται το Swedencare (απόσπασμα μητρώου). Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η Swedencare μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σας για πρόσβαση, π.χ. εάν ζητήσετε πρόσβαση πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4.3. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα. Το δικαίωμα διόρθωσης ισχύει τόσο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή τρίτο μέρος όσο και για το πιθανό προφίλ σας που δημιουργήθηκε από τη Swedencare μέσω δημιουργίας προφίλ. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@swedencare.co.uk εάν θέλετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

4.4. Δικαίωμα στη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία τους για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@swedencare.co.uk εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που ορίζονται στους νόμους που ενδέχεται να μας εμποδίσουν να διαγράψουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως ο Σουηδικός νόμος περί λογιστικών (1999:1078) (Sw: Bokföringslag (1999:1078)). Στη συνέχεια, διασφαλίζουμε ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός από την έκταση που απαιτείται για να εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις και περιορίζουμε την πρόσβαση των εργαζομένων της Swedencare σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με την ενότητα 4.6 παρακάτω, υπό τον όρο ότι η Swedencare δεν έχει επιτακτικό νόμιμο λόγο για την επεξεργασία.

4.5. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς είναι ανακριβή και έχετε ζητήσει διόρθωση, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περιορισμένη επεξεργασία θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χρόνου που εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε εάν τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή ή όχι. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ' αυτού να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης τους. Ένα άλλο σενάριο όπου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία βάσει ισορροπίας συμφερόντων (έννομο συμφέρον), οπότε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιοριστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα διαπιστώσουμε εάν τα έννομα συμφέροντά μας υπερβαίνουν τα έννομα συμφέροντά σας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επιπλέον της ίδιας της διατήρησης, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή γιατί μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.

4.6. Δικαίωμα αντίρρησης και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν αυτή η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί από εμάς να αποδείξουμε έναν νόμιμο λόγο για την τρέχουσα δραστηριότητα επεξεργασίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία προφίλ και σε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία των πληροφοριών βασίζεται στη σχέση πελατών μεταξύ εσάς και της Swedencare. Έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ χωρίς εξισορρόπηση συμφερόντων. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όταν αυτή η λήψη αποφάσεων έχει νομικές συνέπειες ή σας επηρεάζει παρόμοια σημαντικά. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε τέτοια επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει εάν η λήψη απόφασης είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το Swedencare δεν πραγματοποιεί καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

4.7. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή σε άλλον ελεγκτή (απόσπασμα μητρώου), υπό την προϋπόθεση ότι η μετάδοση είναι τεχνικά εφικτή και μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Αυτό ισχύει για προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της νομικής βάσης εκτέλεσης μιας σύμβασης ή βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@biovet.gr εάν επιθυμείτε να λάβετε ένα απόσπασμα μητρώου των προσωπικών σας δεδομένων.

4.8. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ειδοποιώντας μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 1 παραπάνω.

4.9. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Sw: Integritetsskyddsmyndigheten, «IMY») μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 8 παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του IMY στη διεύθυνση https://www.imy.se.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;

Μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων εντός της ΕΕ/ΕΟΧ

Η Swedencare δεν πουλά πληροφορίες για εσάς σε τρίτους. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησής μας, είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένα τρίτα μέρη, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να εκπληρώσουμε τη συμφωνία μας μαζί σας. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και με επαρκές επίπεδο προστασίας. Οι ακόλουθες κατηγορίες τρίτων ενδέχεται να λάβουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.                                                                                                           

Προμηθευτές και υπεργολάβοι
Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες που παρέχουν στη Swedencare τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προμηθευτές ή/και οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες που έχουν μόνο το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από τη Swedencare για λογαριασμό της Swedencare, οι λεγόμενοι επεξεργαστές. Παραδείγματα τέτοιων προμηθευτών και υπεργολάβων είναι οι χρηματοδοτικοί εταίροι, οι εταιρείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωσης και εφοδιαστικής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένοι από αυτούς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και επομένως είναι ξεχωριστά υπεύθυνοι για αυτό το μέρος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως ανεξάρτητοι ελεγκτές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εταιρείες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παραπέμπουμε στις πολιτικές απορρήτου τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω πίνακες στην ενότητα 5.2. Το Swedencare χρειάζεται πρόσβαση σε υπηρεσίες και λειτουργίες από άλλες εταιρείες που η Swedencare δεν μπορεί να παρέχει η ίδια. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προμηθευτές ή υπεργολάβους για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και λειτουργίες κατά την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή για την εκπλήρωση του έννομου συμφέροντός μας και για τους άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Διασφαλίζουμε ότι η σχετική επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση τέτοιων συμφερόντων και ότι τα συμφέροντά μας υπερτερούν των συμφερόντων σας για να μην υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα σας. Με βάση τις περιστάσεις της ατομικής σας περίπτωσης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον για την υποστήριξη της μεταφοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4 παραπάνω.                                            

Διαφημιστικές Εταιρείες
Προκειμένου η Swedencare να δημιουργήσει και να υλοποιήσει στρατηγικές ή/και καμπάνιες μάρκετινγκ και διαφήμισης, είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφημιστικές εταιρείες. Βασίζουμε αυτές τις μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις μας σε εσάς και σε άλλους πιθανούς πελάτες. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Τέτοιες ενστάσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, χρηματοοικονομικοί εταίροι και άλλοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους οικονομικούς μας εταίρους και άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι απαραίτητο για να διαχειριστούμε τις αγορές σας. Η νομική μας βάση για τέτοιες μεταφορές είναι η εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας.

Εταιρείες Μεταφορών και Logistics
Αποστέλλουμε όλα τα προϊόντα μας, επομένως είναι απαραίτητο η Swedencare να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες μεταφορών και logistics προκειμένου να παραδοθούν τα δέματά σας. Βασίζουμε τέτοιες διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στην εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας όταν αγοράζετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας.

Πάροχοι Υπηρεσιών Προσλήψεων
Προσπαθούμε πάντα να έχουμε τους πιο ικανούς υπαλλήλους και ως εκ τούτου θα ξεκινήσουμε εκστρατείες προσλήψεων κατά καιρούς. Η Swedencare χρησιμοποιεί διάφορες υπηρεσίες πρόσληψης για το σκοπό αυτό και θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών πρόσληψης που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της αίτησής σας για εργασία. Βασίζουμε αυτές τις μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για τη διαχείριση των αιτήσεων εργασίας των δικών σας και άλλων υποψηφίων. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Τέτοιες ενστάσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.                                            

Παρόχους υπηρεσιών καταγγελίας
Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία περί καταγγελιών, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους της υπηρεσίας μας για καταγγελίες σε περιπτώσεις που έχετε υποβάλει αναφορά καταγγελίας. Βασίζουμε τέτοιες μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στη νομική μας υποχρέωση να το κάνουμε σύμφωνα π.χ. ο Σουηδικός Νόμος για τους Whistleblowing (2021:890) (Sw: Lag (2021:890) om skydd for personer som rapporterar om missförhållanden).                                                                    

Πάροχοι Συστημάτων Διαχείρισης Μετόχων
Ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων μας με τους παρόχους των συστημάτων διαχείρισης μετόχων μας. Τέτοιες μεταφορές είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε π.χ. συμμορφώνονται με τον Σουηδικό νόμο περί εταιρειών (2005:551). Βασίζουμε τέτοιες μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στη νομική μας υποχρέωση να το κάνουμε σύμφωνα π.χ. ο Σουηδικός νόμος περί εταιρειών (2005:551) (Sw: Aktiebolagslag (2005:551)).                                                                                      

Πάροχοι ψηφιακής υπογραφής
Προκειμένου να απλοποιήσουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις συμβατικές μας διαδικασίες, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους ψηφιακών υπογραφών όταν υπογράψετε ψηφιακές συμφωνίες με τη Swedencare. Βασίζουμε τέτοιες μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για να εξορθολογίσουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις συμβατικές μας διαδικασίες. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Τέτοιες ενστάσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Πάροχοι Υπηρεσιών Έρευνας
Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνες για να βελτιώσουμε την επιχείρησή μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις που συμμετέχετε σε τέτοιες έρευνες, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους υπηρεσιών ερευνών μας. Μια τέτοια μεταφορά είναι απαραίτητη για να διαχειριστούμε τις απαντήσεις σας στις έρευνές μας και βασίζουμε τέτοιες μεταφορές στα έννομα συμφέροντά μας για να βελτιώσουμε την εταιρεία μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Τέτοιες ενστάσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Μεσίτες Συνεργασίας
Ένα μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ και διαφήμισης της Swedencare είναι η συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου. Χρησιμοποιούμε μεσίτες συνεργασίας για αυτόν τον σκοπό και θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τέτοιους μεσίτες συνεργασίας κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε συνεργασιών που έχουν συναφθεί μέσω του εν λόγω μεσίτη συνεργασίας. Θα βασίσουμε τέτοιες μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων στην εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας μέσω του μεσίτη συνεργασίας στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Όπου ισχύει, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες σε μια χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, μια αποκαλούμενη «τρίτη χώρα». Σε τρίτη χώρα, δεν ισχύει ο GDPR, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο από την άποψη της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των αρχών τρίτης χώρας να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και την ικανότητά σας να ασκείτε έλεγχο στα τα προσωπικά δεδομένα. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αυτές οι διαβιβάσεις βασίζονται είτε σε απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε μέσω κατάλληλων διασφαλίσεων όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες εγκεκριμένους από την αρμόδια εποπτική αρχή ή τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνδυασμό με οργανωτικές και τεχνικές διασφαλίσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το ποιες χώρες θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension- data-protection/adequacy-decisions_en. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Σκοπεύουμε πάντα να διενεργούμε εκτίμηση κινδύνου πριν από τη μεταφορά σε τρίτη χώρα και να λαμβάνουμε τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο προστασίας. Πάντα προσπαθούμε να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και, ει δυνατόν, σε ανώνυμη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που λαμβάνει η Swedencare, ανατρέξτε στην ενότητα 6 αυτής της πολιτικής απορρήτου. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ποιες εταιρείες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ενδέχεται να λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προμηθευτές και υπεργολάβοι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές και υπεργολάβους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προμηθευτές, π.χ. υπηρεσίες μάρκετινγκ, υπηρεσίες πληροφορικής και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της επιχείρησής μας, με έδρα ή διακομιστή σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Διαδικτυακά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς, ιστορικό αγορών, δεδομένα επικοινωνίας
Περιγραφή
Η Google LLC παρέχει στο Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Google Analytics και το λογισμικό διαφημίσεων Google Ads. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και του μάρκετινγκ της Swedencare και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στην Google LLC είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση των υπηρεσιών. Η Google LLC έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν ισχύει ο GDPR. Ωστόσο, η Google LLC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη μεταφορά σε τρίτη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google LLC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://policies.google.com/privacy?hl=el-ΗΠΑ
Στοιχεία επικοινωνίας
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 , ΗΠΑ

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Διαδικτυακά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς
Περιγραφή
Η Microsoft Corporation παρέχει στο Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Microsoft Clarity και το λογισμικό διαφήμισης Microsoft Ads. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της Swedencare, και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στη Microsoft Corporation είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση των υπηρεσιών. Η Microsoft Corporation έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Ωστόσο, η Microsoft Corporation είναι πιστοποιημένη βάσει του κανονισμού πλαισίου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη μεταφορά σε τρίτη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft Corporation επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Στοιχεία επικοινωνίας
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ΗΠΑ

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Διαδικτυακά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς, δεδομένα επαφής
Περιγραφή
Η Microsoft Corporation παρέχει στο Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Meta Εικονοκύτταρο. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη της Swedencare και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στη Meta Platforms, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η Meta Platforms, Inc. έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Ωστόσο, η Meta Platforms, Inc. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον Κανονισμό Πλαισίου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη μεταφορά σε τρίτη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.facebook.com/privacy/policy/
Στοιχεία επικοινωνίας
1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Διαδικτυακά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς
Περιγραφή

Η NextRoll, Inc. παρέχει στο Swedencare την πλατφόρμα μάρκετινγκ Adroll. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της Swedencare και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στην NextRoll, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η NextRoll, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Η NextRoll, Inc. δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η νομική βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα είναι οι Τυπικές συμβατικές ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των τυπικών συμβατικών ρητρών από την NextRoll, Inc εδώ: https ://www.nextroll.com/terms/data-protection Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η NextRoll, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.nextroll.com/terms/data-protection
Στοιχεία επικοινωνίας< br />201 California St Floor 5, Suite 500, San Francisco, CA 94111, USA

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Δεδομένα συμπεριφοράς
Περιγραφή
Η Victory Square Media Inc. παρέχει στη Swedencare το Εργαλείο διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα πολυμέσα Πρόγραμμα Αργότερα. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της παρουσίας της Swedencare στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στη Victory Square Media Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η Victory Square Media Inc. έχει την έδρα της στον Καναδά, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Ωστόσο, ο Καναδάς είναι μια χώρα με απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ που αποτελεί τη βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Victory Square Media Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https ://later.com/privacy/
Στοιχεία επικοινωνίας
88 East Pender Street, Βανκούβερ, British Columbia V6A 1T1, Καναδάς

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Δεδομένα αναγνώρισης
Περιγραφή
Η SurveyMonkey Inc. παρέχει στη Swedencare την πλατφόρμα έρευνας αγοράς Momentive. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ερευνών και τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη από τη Swedencare, και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στην SurveyMonkey Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η SurveyMonkey Inc. έχει την έδρα της στις Η.Π.Α., μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Η SurveyMonkey Inc. δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η νομική βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα είναι οι Τυπικές συμβατικές ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των τυπικών συμβατικών ρητρών από την SurveyMonkey Inc εδώ: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/subprocessor-list/ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η SurveyMonkey Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/
Στοιχεία επικοινωνίας
2130 W Sam Houston Pkwy N, Houston, TX 77043, USA

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα ταυτότητας
Περιγραφή
Η Zoom Video Communications, Inc. παρέχει στη Swedencare τις επικοινωνίες βίντεο πλατφόρμα Zoom. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων από τη Swedencare και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στην Zoom Video Communications, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η Zoom Video Communications, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν ισχύει ο GDPR. Η Zoom Video Communications, Inc. δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η νομική βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα είναι οι Τυπικές συμβατικές ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των τυπικών συμβατικών ρητρών από την Zoom Video Communications, Inc εδώ: https://explore.zoom.us/en/privacy/ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Zoom Video Communications, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://explore.zoom.us/en/privacy/
Στοιχεία επικοινωνίας< /strong>
55 Almaden Blvd Fl 6, San Jose, California, 95113, USA

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Δεδομένα αναγνώρισης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμής
Περιγραφή
Η εταιρική έδρα της UPS παρέχει στη Swedencare υπηρεσίες logistics για Διαχείριση μεταφορών και ταχυδρομείου από τη Swedencare. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την παράδοση των προϊόντων της Swedencare σε εσάς και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρική έδρα της UPS είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η εταιρική έδρα της UPS έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Η εταιρική έδρα της UPS δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον Κανονισμό Πλαισίου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η νομική βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα είναι οι Τυπικές συμβατικές ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εταιρική έδρα της UPS’ χρήση των Τυπικών συμβατικών ρητρών εδώ: https://www.ups.com/se/en/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?loc=en_SE Για περισσότερα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρική έδρα της UPS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.ups.com/se/en/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice. page?loc=en_SE 
Στοιχεία επικοινωνίας
55 Glenlake Pkwy NE, Sandy Springs, GA 30328, USA

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
Δεδομένα αναγνώρισης, δεδομένα επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμής
Περιγραφή
Η FedEx Corporation παρέχει στη Swedencare υπηρεσίες logistics για το Swedencare&rsquo διαχείριση των μεταφορών και του ταχυδρομείου. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την παράδοση των προϊόντων της Swedencare σε εσάς και η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στη FedEx Corporation είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Η FedEx Corporation έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα όπου δεν εφαρμόζεται ο GDPR. Η FedEx Corporation δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η νομική βάση για τη μεταφορά από τρίτη χώρα είναι οι Τυπικές συμβατικές ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των τυπικών συμβατικών ρητρών από την UPS FedEx Corporation εδώ: https://www.fedex.com/sv-se/privacy-policy.html Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FedEx Corporation  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.fedex.com/sv-se/privacy-policy .html
Στοιχεία επικοινωνίας
942 S Shady Grove Rd, Memphis, TN 38120, USA

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Instagram, το LinkedIn και το Twitter, αυτές οι εταιρείες θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι μια μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. οι εικόνες και το όνομά σας θα πραγματοποιηθούν σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, δηλαδή στις ΗΠΑ. Η μεταφορά είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε και να αλληλεπιδράσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας.

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
·       Στοιχεία ταυτότητας
·       Στοιχεία επικοινωνίας
Περιγραφή
Με τη χρήση των υπηρεσιών για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Meta Platforms Ireland Ltd, θυγατρική της Meta Platforms, Inc. Η Meta Platforms, Inc. εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (‘EU-USA DPF’) . Από την τρέχουσα ημερομηνία, η Meta Platforms, Inc. καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ και, επομένως, όλες οι μεταφορές βασίζονται στην απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms Ireland Ltd. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https://www.facebook.com/privacy/policy. 
Στοιχεία επικοινωνίας
Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν
·       Πληροφορίες ταυτότητας
·       Στοιχεία επικοινωνίας
Περιγραφή
Με τη χρήση των υπηρεσιών για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία LinkedIn Ireland Unlimited Company, θυγατρική της LinkedIn Corporation. Η LinkedIn Corporation εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (‘EU-USA DPF’). Από την τρέχουσα ημερομηνία, η LinkedIn Corporation δεν καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ. Αντίθετα, όλες οι μεταφορές βασίζονται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον ιστότοπο του LinkedIn’: https://www.linkedin.com/help/ linkedin/answer/62533. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η LinkedIn Ireland Unlimited Company επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https://www.linkedin.com/ legal/privacy-policy/.  
Στοιχεία επικοινωνίας
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Με τη χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Twitter International Unlimited Company, θυγατρική της X Corp. Η X Corp. εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (‘EU-USA DPF’). Από την τρέχουσα ημερομηνία, η X Corp. δεν καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ. Αντίθετα, όλες οι μεταφορές βασίζονται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον ιστότοπο του Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/faq.html. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Twitter International Unlimited Company επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https: //twitter.com/en/privacy.
Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter International Unlimited Company One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Swedencare λαμβάνει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Συνδυάζοντας οργανωτικά μέτρα όπως ο έλεγχος πρόσβασης και τα σχέδια απόκρισης συμβάντων, με τεχνικές διασφαλίσεις όπως τα τείχη προστασίας και η κρυπτογράφηση, δημιουργήσαμε μια ισχυρή αμυντική στρατηγική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον διακομιστή ιστού μας από ένα ευρύ φάσμα πιθανών απειλών. Η δέσμευσή μας για συνεχή παρακολούθηση, βελτίωση και προσαρμογή διασφαλίζει ότι παραμένουμε μπροστά στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε και τι σημαίνουν για εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα, στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση info@biovet.gr

7. Ενημερώσεις σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Βελτιώνουμε και εξελίσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τον ιστότοπό μας se.swedencare.com και, επομένως, το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτήν την πολιτική απορρήτου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Εάν γίνουν σημαντικές αλλαγές στις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail ή με άλλα κατάλληλα μέσα.

8. Στοιχεία επικοινωνίας με το Swedencare και τη σουηδική αρχή προστασίας δεδομένων

Η Swedencare εργάζεται συνεχώς για να διασφαλίσει ότι συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε όλες τις αγορές όπου προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν επιθυμείτε να θεσπίσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 4, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@biovet.gr Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι που χειριζόμαστε το ερώτημα ή την υπόθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη σουηδική αρχή προστασίας δεδομένων
(Sw: Integritetsskyddsmyndigheten, «IMY»). Integritetsskyddsmyndigheten E-mail: imy@imy.se Ιστότοπος: www.imy.se
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21-08-2023.