Πιστοποίηση VOHC

Τα ProDen PlaqueOff Dental Croq-Bites και η PlaqueOff Σκόνη για σκύλους, καθώς και η PlaqueOff Σκόνη για γάτες έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί με την σφραγίδα του VOHC για τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα τους στη μείωση της πλάκας και της πέτρας.

Δύο κλινικές μελέτες σε σκύλους, και δύο κλινικές μελέτες σε γάτες που πραγματοποιήθηκαν από τον Jerzy Gawor, DVM PhD, DipAVDC/EVDC, και την ομάδα του, έδειξαν ότι η ProDen PlaqueOff® σκόνη μειώνει σημαντικά το σχηματισμό πλάκας και πέτρας.

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ο διεθνής οργανισμός VOHC (Veterinary Oral Health Council) πιστοποιεί ότι όντως το προϊόν αυτό βοηθάει στον έλεγχο της πλάκας και της πέτρας. Η εταιρεία Swedencare είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τα ProDen PlaqueOff® Dental Croq-Bites και η ProDen PlaqueOff® Σκόνη για σκύλους, καθώς και η ProDen PlaqueOff® Σκόνη για γάτες έχουν λάβει την σφραγίδα VOHC.

Αυτές είναι οι πρώτες μελέτες που έχουμε κάνει όπου το “ProDen Plaque Off” εμπεριέχεται σε άλλη μορφή πέρα από την σκόνη. Είμαστε πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και ευχαριστημένοι που έχουμε επίσημες μελέτες που αποδεικνύουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Η VOHC σφραγίδα είναι πολύ σημαντική για εμάς γιατί πολλοί κτηνιατρικοί φορείς κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου παρέχουν προϊόντα μόνο με τη σφραγίδα του VOHC* όσον αφορά την στοματική υγιεινή.
-Håkan Lagerberg
CEO της Swedencare AB

 

Οι μελέτες που έγιναν αφορούσαν 2 ομάδες σκύλων, μια με μικρόσωμους σκύλους και μια με μεσαίου μεγέθους και μεγαλόσωμους σκύλους. Και οι 2 ομάδες διαιρέθηκαν σε 2 υποομάδες, στη μια χορηγήθηκε “ProDen PlaqueOff Dental Croq-Bites” και στην άλλη Placebo ίδιας σύστασης που δεν περιείχε το δραστικό συστατικό Ascophyllum nodosum. Πριν πραγματοποιηθεί η έρευνα όλα τα σκυλιά ελέγχθηκαν ως προς την υγεία τους και έγινε καθαρισμός των δοντιών τους με σκοπό την απομάκρυνση της πλάκας και της πέτρας. Στα σκυλιά χορηγήθηκε το προϊόν για 30 ημέρες και η παρουσία της πλάκας και της πέτρας ελέγχθηκε μετά την ολοκλήρωση των 30 ημερών. Και στις δύο ομάδες που έλαβαν “ProDen PlaqueOff Dental Croq-Bites” παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της πλάκας και της πέτρας. Ο μέσος όρος μείωσης της πλάκας ήταν 40%, ενώ ο μέσος όρος μείωσης της πέτρας ήταν 38% μετά την χρήση του προϊόντος για 1 μήνα σε σχέση με την ομάδα που πήρε placebo. Η ολοκληρωμένη έρευνα (90 ημέρες) θα δημοσιευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.