Τα ProDen PlaqueOff® Dental Care Bones – έλαβαν την πιστοποίηση VOHC!

Το AVDC ενέκρινε τη σύσταση του παγκόσμιου οργανισμού VOHC για την απονομή της πιστοποιημένης σφραγίδας VOHC® στα ProDen PlaqueOff® Dental Care Bones για μεγαλόσωμους και μικρόσωμους σκύλους, στις κατηγορίες μείωσης πλάκας και πέτρας, για παγκόσμια χρήση στην καταναλωτική και κτηνιατρική αγορά!

Έχουμε ήδη προετοιμάσει και συμπεριλάβει τη σφραγίδα VOHC στις νέες σακούλες των προϊόντων, επομένως όταν οι νέες συσκευασίες αρχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά, η σφραγίδα VOHC θα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος των νέων συσκευασιών.