ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ SWEDENCARE

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων («πολιτική απορρήτου») εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Swedencare AB («Swedencare», «εμείς» ή «εμάς») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Swedencare ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει επίσης τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με εμάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@swedencare.se.

Η Swedencare είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»). Ως εκ τούτου, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική απορρήτου στο σύνολό της για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Ως προσωπικά δεδομένα νοείται οποιαδήποτε πληροφορία η οποία σχετίζεται με εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας. Ως επεξεργασία νοείται οποιοσδήποτε χειρισμός προσωπικών δεδομένων, όπως η χρήση, η συλλογή και η οργάνωση προσωπικών δεδομένων.

 

1.          Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας

Επωνυμία εταιρείας: Swedencare AB
Αριθμός μητρώου: 556470-3790
Ταχυδρομική διεύθυνση: Per Albin Hanssons väg 41

214 32 Malmö Sweden

E-mail: info@swedencare.se

2.          Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, καθώς και προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να μας παρέχετε τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Κατηγορία προσωπικών δεδομένων Τύπος προσωπικών δεδομένων
Στοιχεία ταυτοποίησης Όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.
Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση e-mail, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.
Πληροφορίες πληρωμής Πληροφορίες χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, κ.λπ.
Επιγραμμικά αναγνωριστικά Διεύθυνση IP, ID συσκευής, κ.λπ.
Δεδομένα συμπεριφοράς Ιστορικό αγορών, δεδομένα χάρτη εστίασης ιστότοπου κ.λπ.

 

3.          Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στους παρακάτω πίνακες, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  1. τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή γιατί η επεξεργασία είναι απαραίτητη,
  2. τους τύπους προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό,
  3. τη νομική βάση που έχουμε δυνάμει του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, και
  4. την περίοδο διατήρησης που εφαρμόζουμε για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας, δηλαδή το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η Swedencare διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα για κάθε αντίστοιχο σκοπό.

3.1.       Όταν επικοινωνείτε και αλληλεπιδράτε μαζί μας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης μας, θα συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, με σκοπό να έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας, να χειριστούμε τα αιτήματά σας ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας.

Σκοπός Προσωπικά δεδομένα Νομική βάση της επεξεργασίας

(«γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα της επεξεργασίας»)

Περίοδος διατήρησης
Όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας βοηθήσουμε στο ζήτημά σας για το οποίο επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (β) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να σας βοηθήσουμε στο ζήτημά σας για το οποίο επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών, εκτελώντας με αυτόν τον τρόπο το δικό μας μέρος της σύμβασης στην οποία συμμετέχετε. Προκειμένου να εκτελέσουμε το δικό μας μέρος της σύμβασης στην οποία συμμετέχετε, η Swedencare θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας για τρία (3) χρόνια, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσή μας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας και/ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί μας. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντάμε σε τυχόν ερωτήσεις σας και/ή να αλληλεπιδρούμε μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο υπόκειται η επεξεργασία.

Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τρία (3) χρόνια, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

 

3.2.       Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά από εμάς

Όταν πραγματοποιείτε αγορές από εμάς, θα συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, με σκοπό να μπορούμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας και να σας αποστείλουμε ένα τιμολόγιο.

Σκοπός Προσωπικά δεδομένα Νομική βάση της επεξεργασίας

(«γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα της επεξεργασίας»)

Περίοδος διατήρησης
Όταν αγοράζετε προϊόντα από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας και να σας αποστείλουμε ένα τιμολόγιο. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, επιγραμμικά αναγνωριστικά, πληροφορίες πληρωμής

 

Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (β) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, εκτελώντας με αυτόν τον τρόπο το δικό μας μέρος της σύμβασης στην οποία συμμετέχετε. Προκειμένου να εκτελέσουμε το δικό μας μέρος της σύμβασης στην οποία συμμετέχετε, η Swedencare θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας για τρία (3) χρόνια, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Στον βαθμό που τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Σουηδικό Νόμο περί Λογιστικής (1999:1078) (Sw: Bokföringslag (1999:1078), η Swedencare θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα για επτά (7) χρόνια μετά την εν λόγω λογιστική ενοποίηση.

 

3.3.       Όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας

Όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, η Swedencare θα συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Η Swedencare χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον ιστότοπό μας προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από εμάς στην πολιτική cookies μας:

Σκοπός Προσωπικά δεδομένα Νομική βάση της επεξεργασίας

(«γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα της επεξεργασίας»)

Περίοδος διατήρησης
Όταν αλληλεπιδράτε ή με άλλον τρόπο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, η Swedencare θα συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, επιγραμμικά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο υπόκειται η επεξεργασία.

Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

 

3.4.       Όταν επικοινωνούμε μαζί σας

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας κοινοποιήσουμε συναφείς πληροφορίες και μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα που αγοράσατε στο παρελθόν ή παρόμοια προϊόντα τα οποία πωλούμε και που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε την εν λόγω επικοινωνία από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε την παύση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, στέλνοντας ένα e-mail στο info@swedencare.se

Σκοπός Προσωπικά δεδομένα Νομική βάση της επεξεργασίας

(«γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα της επεξεργασίας»)

Περίοδος διατήρησης
Προκειμένου να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας, να σας στέλνουμε άλλες συναφείς πληροφορίες και να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας, να σας στέλνουμε άλλες συναφείς πληροφορίες και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο υπόκειται η επεξεργασία.

Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.
Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνες και να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε. Για αυτόν τον σκοπό, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στοιχεία επικοινωνίας Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που συμμετέχετε στις έρευνές σας, έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παρακολουθούμε τυχόν απαντήσεις σας για σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο υπόκειται η επεξεργασία.

Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τρεις (3) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

 

3.5.       Όταν υποβάλετε αίτηση για εργασία

Όταν υποβάλετε αίτηση για εργασία σε εμάς, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση εργασία σας

Σκοπός Προσωπικά δεδομένα Νομική βάση της επεξεργασίας

(«γιατί είναι απαραίτητη η δραστηριότητα της επεξεργασίας»)

Περίοδος διατήρησης
Αν υποβάλετε αίτηση για εργασία σε εμάς, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση σας. Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας Βασίζουμε την επεξεργασία μας στο άρθρο 6.1 (στ) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση εργασίας σε εμάς, έχουμε έννομο συμφέρον να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτησή σας και να διενεργήσουμε τυχόν συνεντεύξεις επανεκτίμησης.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Swedencare εκτιμά ότι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς υπερτερεί του συμφέροντός σας να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο υπόκειται η επεξεργασία.

Η Swedencare θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τρεις (3) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

 

4.          ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SWEDENCARE

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει του ΓΚΠΔ. Αυτά τα δικαιώματα παρατίθενται παρακάτω. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω, στην ενότητα 1 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

4.1.       Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Swedencare επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μέσω της παρούσας πολιτικής απορρήτου σε σχέση με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων και είναι πάντα διαθέσιμες στον ιστότοπό μας se.swedencare.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων η οποία επηρεάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και υπάρχει κίνδυνος π.χ. απάτης ή κλοπής ταυτότητας. Θα σας κοινοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.2.       Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε μια σύνοψη των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η Swedencare (απόσπασμα μητρώου). Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η Swedencare ενδέχεται να απορρίψει το αίτημά σας για πρόσβαση, π.χ. αν ζητήσετε πρόσβαση πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4.3.       Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα. Το δικαίωμα διόρθωσης ισχύει τόσο για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή από τρίτο μέρος όσο και για το πιθανό προφίλ σας το οποίο δημιούργησε η Swedencare μέσω κατάρτισης προφίλ. Αν θέλετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο info@swedencare.se.

4.4.       Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο info@swedencare.se. Ωστόσο, υπάρχουν νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που ορίζονται σε νόμους, οι οποίες ενδέχεται να μας εμποδίσουν να διαγράψουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως ο Σουηδικός Νόμος περί Λογιστικής (1999:1078) (Sw: Bokföringslag (1999:1078)). Στη συνέχεια, διασφαλίζουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις και να περιορίσουμε την πρόσβαση των υπαλλήλων της Swedencare στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα διαγραφής ορισμένων προσωπικών δεδομένων όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία δυνάμει της ενότητας 4.6 παρακάτω, υπό την προϋπόθεση ότι η Swedencare δεν έχει επιτακτικό νόμιμο λόγο για την επεξεργασία.

4.5.       Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, είναι ανακριβή και έχετε ζητήσει διόρθωση, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η περιορισμένη επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική διάρκεια στην οποία εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή ή όχι. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάτε περιορισμό της χρήσης τους. Μια άλλη περίπτωση κατά την οποία έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι αν εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, αν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία βάσει ισορροπίας συμφερόντων (έννομο συμφέρον), οπότε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιοριστεί κατά τη χρονική διάρκεια κατά την οποία διαπιστώνουμε αν τα έννομα συμφέροντά μας υπερτερούν των έννομων συμφερόντων σας.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει περιοριστεί δυνάμει οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επιπροσθέτως της διατήρησης καθαυτήν, μόνο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου ατόμου ή επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.

4.6.       Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς αν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί από εμάς να επιδείξουμε έναν νόμιμο λόγο για την τρέχουσα δραστηριότητα επεξεργασίας. Διαφορετικά, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην κατάρτιση προφίλ και άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία των πληροφοριών βασίζεται στην πελατειακή σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Swedencare.

Έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ χωρίς εξισορρόπηση συμφερόντων.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όταν η εν λόγω λήψη αποφάσεων έχει νομικές συνέπειες ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει αν η λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή αν έχετε παράσχει σε εμάς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Swedencare δεν διενεργεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε κατάρτιση προφίλ.

4.7.       Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, συνήθως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (απόσπασμα μητρώου), υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση είναι τεχνικά εφικτή και μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Αυτό ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη νομική βάση της εκτέλεσης μιας σύμβασης ή βάσει της συγκατάθεσής σας. Αν θέλετε να λάβετε ένα απόσπασμα μητρώου των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο info@swedencare.se.

4.8.       Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ενημερώνοντάς μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 1 παραπάνω.

4.9.       ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Sw: Integritetsskyddsmyndigheten, «IMY») μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 8 παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του IMY στο https://www.imy.se.

5.          ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;

  • Διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ

Η Swedencare δεν πωλεί πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένα τρίτα μέρη προκειμένου, μεταξύ άλλων, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να εκπληρώσουμε τη συμφωνία μας μαζί σας. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και με επαρκές επίπεδο προστασίας. Οι ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών ενδέχεται να λάβουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προμηθευτές και υπεργολάβοι

Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες που παρέχουν στη Swedencare τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προμηθευτές ή/και οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες που έχουν μόνο το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από τη Swedencare για λογαριασμό της Swedencare, οι λεγόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία. Παραδείγματα των εν λόγω προμηθευτών και υπεργολάβων είναι χρηματοδοτικοί εταίροι, εταιρείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωσης και logistics. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένοι από αυτούς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και, ως εκ τούτου, είναι ξεχωριστά υπεύθυνοι για αυτό το μέρος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εταιρείες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παραπέμπουμε στις πολιτικές απορρήτου τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω πίνακες στην ενότητα 5.2.

Η Swedencare χρειάζεται πρόσβαση σε υπηρεσίες και λειτουργίες από άλλες εταιρείες, τις οποίες δεν μπορεί να παράσχει η ίδια. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε προμηθευτές ή υπεργολάβους για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και λειτουργίες κατά την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή για να εκπληρώσουμε το έννομο συμφέρον μας και για τους άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Διασφαλίζουμε ότι η σχετική επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εν λόγω συμφερόντων και ότι τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των συμφερόντων σας να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας. Βάσει των περιστάσεων της προσωπικής σας περίπτωσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς στις περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον για την υποστήριξη της διαβίβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4 παραπάνω.

Διαφημιστικές Εταιρείες

Προκειμένου η Swedencare να δημιουργήσει και να υλοποιήσει στρατηγικές ή/και εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστικές εταιρείες. Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για την εμπορία των προϊόντων και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων σε εσάς και σε άλλους πιθανούς πελάτες. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων τις οποίες βασίσουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Οι εν λόγω εναντιώσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, Χρηματοοικονομικοί Εταίροι και άλλοι Πάροχοι Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους μας υπηρεσιών πληρωμών, χρηματοοικονομικούς παρόχους και άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διαχειριστούμε τις αγορές σας. Η νομική μας βάση για τις εν λόγω διαβιβάσεις είναι η εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μας.

Εταιρείες Μεταφορών και Logistics

Αποστέλλουμε όλα τα προϊόντα μας και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες μεταφορών και logistics προκειμένου να παραδοθούν τα δέματά σας. Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στην εκτέλεση της σύμβασης την οποία έχετε συνάψει μαζί μας όταν αγοράζετε οποιοδήποτε προϊόν μας.

Πάροχοι Υπηρεσιών Πρόσληψης Προσωπικού

Προσπαθούμε πάντα να έχουμε τους πιο ικανούς υπαλλήλους και, κατά συνέπεια, από καιρό σε καιρό, θα πραγματοποιούμε εκστρατείες πρόσληψης προσωπικού. Η Swedencare χρησιμοποιεί διάφορες υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού για τον σκοπό αυτό και θα κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών πρόσληψης οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση της αίτησής σας για εργασία. Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για τη διαχείριση των δικών σας αιτήσεων εργασίας καθώς και των αιτήσεων εργασίας άλλων υποψηφίων. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων τις οποίες βασίσουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Οι εν λόγω εναντιώσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Πάροχοι Υπηρεσιών Καταγγελίας Δυσλειτουργιών (Whistleblowing)

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία περί καταγγελίας δυσλειτουργιών, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους της υπηρεσίας μας καταγγελίας δυσλειτουργιών σε περιπτώσεις όπου έχετε υποβάλει μια αναφορά καταγγελίας δυσλειτουργιών. Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στη νομική μας υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα π.χ. με τον Σουηδικό Νόμο περί Καταγγελίας Δυσλειτουργιών (2021:890) (Sw: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Πάροχοι Συστημάτων Διαχείρισης Μετόχων

Ενδέχεται να πρέπει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων μας σε παρόχους των συστημάτων μας διαχείρισης μετόχων. Οι εν λόγω διαβιβάσεις είναι απαραίτητες προκειμένου π.χ. να συμμορφωθούμε με τον Σουηδικό Νόμο περί Εταιρειών (2005:551). Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στη νομική μας υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα π.χ. με τον Σουηδικό Νόμο περί Εταιρειών (2005:551) (Sw: Aktiebolagslag (2005:551)).

Πάροχοι Ψηφιακών Υπογραφών

Προκειμένου να εξορθολογίσουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις συμβατικές μας διαδικασίες, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους ψηφιακών υπογραφών όταν υπογράφετε ψηφιακές συμφωνίες με τη Swedencare. Βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας για τον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση των συμβατικών μας διαδικασιών. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων τις οποίες βασίσουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Οι εν λόγω εναντιώσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Πάροχοι Υπηρεσιών Ερευνών

Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε την επιχείρησή μας. Στις εν λόγω περιπτώσεις όπου συμμετέχετε στις εν λόγω έρευνες, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους μας υπηρεσιών ερευνών. Η εν λόγω διαβίβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να διαχειριστούμε τις απαντήσεις σας στις έρευνές μας και βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις στα έννομα συμφέροντά μας για τη βελτίωση της εταιρείας μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων τις οποίες βασίσουμε στα έννομα συμφέροντά μας. Οι εν λόγω εναντιώσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ενότητα 4 παραπάνω.

Διαμεσολαβητές Συνεργασίας

Ένα μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ και διαφήμισης της Swedencare είναι η συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου. Χρησιμοποιούμε διαμεσολαβητές συνεργασίας για τον σκοπό αυτό και θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους εν λόγω διαμεσολαβητές συνεργασίας κατά τη διάρκεια τυχόν συνεργασιών που έχουν συναφθεί μέσω του εν λόγω διαμεσολαβητή συνεργασίας. Θα βασίζουμε τις εν λόγω διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στην εκτέλεση της σύμβασης την οποία έχετε συνάψει μαζί μας μέσω του διαμεσολαβητή συνεργασίας εντός του πλαισίου της συνεργασίας.

  • Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, τη λεγόμενη «τρίτη χώρα». Σε μια τρίτη χώρα, δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, γεγονός που ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο από απόψεως απορρήτου αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την πιθανότητα απόκτησης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα από τις αρχές μιας τρίτης χώρας και με τη δυνατότητά σας να ασκείτε έλεγχο στα προσωπικά δεδομένα. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διατηρήσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οι εν λόγω διαβιβάσεις βασίζονται είτε σε απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μέσω κατάλληλων διασφαλίσεων όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες εγκεκριμένοι από την αρμόδια εποπτική αρχή, είτε σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνδυασμό με οργανωτικές και τεχνικές διασφαλίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις χώρες που θεωρούνται ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Σκοπεύουμε πάντα να διενεργούμε αξιολόγηση κινδύνου πριν από μια διαβίβαση σε τρίτη χώρα και να λαμβάνουμε τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο προστασίας. Προσπαθούμε πάντα να διαβιβάζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και, ει δυνατόν, σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνει η Swedencare, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ποιες εταιρείες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ενδέχεται να λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προμηθευτές και υπεργολάβοι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές και υπεργολάβους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προμηθευτές, π.χ. υπηρεσιών μάρκετινγκ, υπηρεσιών πληροφορικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, με έδρα ή διακομιστή σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

Προμηθευτής/υπεργολάβος Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν Περιγραφή Στοιχεία επικοινωνίας
Google LLC Επιγραμμικά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς, ιστορικό αγορών, στοιχεία επικοινωνίας Η Google LLC παρέχει στην Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Google Analytics και το λογισμικό διαφήμισης Google Ads. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην Google LLC είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση των υπηρεσιών.

Η Google LLC έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η Google LLC είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google LLC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA
Microsoft Corporation Επιγραμμικά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς Η Microsoft Corporation παρέχει στην Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Microsoft Clarity και το λογισμικό διαφήμισης Microsoft Ads. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην Microsoft Corporation είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση των υπηρεσιών.

Η Microsoft Corporation έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η Microsoft Corporation είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft Corporation επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Meta Platforms, Inc. Επιγραμμικά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς, στοιχεία επικοινωνίας Η Meta Platforms, Inc. παρέχει στην Swedencare το λογισμικό ανάλυσης Meta Pixel. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στη Meta Platforms, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η Meta Platforms, Inc. έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η Meta Platforms, Inc. είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.facebook.com/privacy/policy/

1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA
NextRoll, Inc. Επιγραμμικά αναγνωριστικά, δεδομένα συμπεριφοράς Η NextRoll, Inc. παρέχει στην Swedencare την πλατφόρμα μάρκετινγκ Adroll. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στη NextRoll, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η NextRoll, Inc. έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Η NextRoll, Inc. δεν είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών από την NextRoll, Inc εδώ: https://www.nextroll.com/terms/data-protection

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η NextRoll, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.nextroll.com/terms/data-protection

201 California St Floor 5, Suite 500, San Francisco, CA 94111, USA
Victory Square Media Inc. Δεδομένα συμπεριφοράς Η Victory Square Media Inc. παρέχει στην Swedencare το εργαλείο διαχείρισης και προγραμματισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης Later. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της παρουσίας της Swedencare στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην Victory Square Media Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η Victory Square Media Inc. έχει την καταστατική της έδρα στον Καναδά, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Ωστόσο, ο Καναδάς είναι χώρα με απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Victory Square Media Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://later.com/privacy/

88 East Pender Street, Vancouver, British Columbia V6A 1T1, Canada
SurveyMonkey Inc. Στοιχεία ταυτοποίησης Η SurveyMonkey Inc. παρέχει στην Swedencare την πλατφόρμα έρευνας αγοράς Momentive. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ερευνών και τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην SurveyMonkey Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η SurveyMonkey Inc. έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Η SurveyMonkey Inc. δεν είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών από τη SurveyMonkey Inc. εδώ: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/subprocessor-list/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η SurveyMonkey Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

2130 W Sam Houston Pkwy N, Houston, TX 77043, USA
Zoom Video Communications, Inc.

 

Στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης Η Zoom Video Communications, Inc. παρέχει στην Swedencare την πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω βίντεο Zoom. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων της Swedencare, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στη Zoom Video Communications, Inc. είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η Zoom Video Communications, Inc. έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Η Zoom Video Communications, Inc. δεν είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών από την Zoom Video Communications, Inc. εδώ: https://explore.zoom.us/en/privacy/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Zoom Video Communications, Inc. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://explore.zoom.us/en/privacy/

55 Almaden Blvd Fl 6, San Jose, California, 95113, USA
UPS Corporate Headquarters Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες πληρωμής Η UPS Corporate Headquarters παρέχει στη Swedencare υπηρεσίες logistics για τη διαχείριση των μεταφορών και του ταχυδρομείου της Swedencare. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την παράδοση των προϊόντων της Swedencare σε εσάς, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην UPS Corporate Headquarters είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η UPS Corporate Headquarters έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Η UPS Corporate Headquarters δεν είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών από την UPS Corporate Headquarters εδώ: https://www.ups.com/se/en/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?loc=en_SE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η UPS Corporate Headquarters επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.ups.com/se/en/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?loc=en_SE

55 Glenlake Pkwy NE, Sandy Springs, GA 30328, USA
FedEx Corporation Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες πληρωμής Η FedEx Corporation παρέχει στη Swedencare υπηρεσίες logistics για τη διαχείριση των μεταφορών και του ταχυδρομείου της Swedencare. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την παράδοση των προϊόντων της Swedencare σε εσάς, και η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην FedEx Corporation είναι απαραίτητη προκειμένου η Swedencare να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Η FedEx Corporation έχει την καταστατική της έδρα στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Η FedEx Corporation δεν είναι πιστοποιημένη δυνάμει του Κανονισμού Πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών από την FedEx Corporation εδώ: https://www.fedex.com/sv-se/privacy-policy.html

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FedEx Corporation επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων της: https://www.fedex.com/sv-se/privacy-policy.html

942 S Shady Grove Rd, Memphis, TN 38120, USA

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Instagram, το LinkedIn και το Twitter, αυτές οι εταιρείες θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. των εικόνων και του ονόματός σας, θα πραγματοποιηθεί σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, δηλαδή στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν Περιγραφή Στοιχεία επικοινωνίας
Facebook και Instagram ·       Στοιχεία ταυτότητας

·       Στοιχεία επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Meta Platforms Ireland Ltd, θυγατρική της Meta Platforms, Inc.

Η Meta Platforms, Inc. εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («DPF ΕΕ-ΗΠΑ»).

Επί του παρόντος, η Meta Platforms, Inc. καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, όλες οι διαβιβάσεις βασίζονται στην απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms Ireland Ltd. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

LinkedIn ·       Στοιχεία ταυτότητας

·       Στοιχεία επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία LinkedIn Ireland Unlimited Company, θυγατρική της LinkedIn Corporation.

Η LinkedIn Corporation εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («DPF ΕΕ-ΗΠΑ»).

Επί του παρόντος, η LinkedIn Corporation δεν καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, όλες οι διαβιβάσεις βασίζονται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον ιστότοπο της LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η LinkedIn Ireland Unlimited Company επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Twitter ·       Στοιχεία ταυτότητας

·       Στοιχεία επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Twitter International Unlimited Company, θυγατρική της X Corp.

Η X Corp. εδρεύει στις ΗΠΑ, μια τρίτη χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραλήπτρια εταιρεία καλύπτεται από το Πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («DPF ΕΕ-ΗΠΑ»).

Επί του παρόντος, η X Corp. δεν καλύπτεται από το DPF ΕΕ-ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, όλες οι διαβιβάσεις βασίζονται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον ιστότοπο της Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/faq.html.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Twitter International Unlimited Company επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην πολιτική απορρήτου της εδώ: https://twitter.com/en/privacy.

Twitter International Unlimited Company

One Cumberland Place, Fenian Street

Dublin 2, D02 AX07 Ireland

 

6.          Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Swedencare λαμβάνει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Συνδυάζοντας οργανωτικά μέτρα, όπως έλεγχο πρόσβασης και σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών, με τεχνικές διασφαλίσεις όπως τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση, δημιουργήσαμε μια ισχυρή αμυντική στρατηγική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον διακομιστή ιστού μας από ένα ευρύ φάσμα πιθανών απειλών. Η δέσμευσή μας για συνεχή παρακολούθηση, βελτίωση και προσαρμογή διασφαλίζει ότι παραμένουμε μπροστά από τις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε και τι σημαίνουν για εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα, στείλτε ένα e-mail στο info@swedencare.se.

7.          Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τον ιστότοπό μας se.swedencare.com, και επομένως το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε την παρούσα πολιτική απορρήτου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Αν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στις υπηρεσίες, στα προϊόντα μας ή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή με άλλα κατάλληλα μέσα.

8.          Στοιχεία επικοινωνίας με τη Swedencare και τη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η Swedencare εργάζεται συνεχώς για να διασφαλίσει ότι συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε όλες τις αγορές όπου προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 4, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@swedencare.se.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον χειρισμό του ερωτήματος ή της υπόθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Sw: Integritetsskyddsmyndigheten, «IMY»).

Integritetsskyddsmyndigheten

E-mail: imy@imy.se

Ιστότοπος: www.imy.se

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21-08-2023.